Xu hướng Serverless Framework đã được giới thiệu trên các tạp chí!

  • Published onMay 16, 2018

Hello world!

Vâng lại là tôi – Naoshi Hoshi của đội DEV đây !
Sau một thời gian ăn kiêng cùng với chế độ luyện tập hợp lí, lượng mỡ trong cơ thể tôi bây giờ còn có 5% thôi đấy các bạn ạ! Trong thời gian tới đây, tôi sẽ thử thách bản thân với mức tạ 100kg.

Quay lại với bài blog nhé, hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn về Serverless Framework mà hiện cũng đang được sử dụng trong hệ thống của PIXTA. (Bài viết về Serverless Framework của tôi cũng đã được đăng trên tạp chí Software Design số tháng 10, 2017 )

 

Giới thiệu khái quát về bài viết

Hiện nay PIXTA đang sử dụng các dịch vụ của AWS (Amazon Web Service) và ServerlessFramework để phát triển hệ thống, phục vụ chức năng upload hình ảnh. Các bước cụ thể trong quy trình như sau:

  1. POST dữ liệu hình ảnh (tạo dữ liệu mới) tới API endpoint đã được cài đặt trên API Gateway.
  2. Lambda nhận các hình ảnh được gửi lên và lưu trữ trong S3.
  3. Trigger hình ảnh đã upload lên S3 và lưu trữ dữ liệu trong DynamoDB
  4. Thông qua DynamoDBStreams, khởi động Lambda dùng để xử lí tạo thumbnail cho dữ liệu hình ảnh đã lưu trong DynamoDB.


Có thể chúng ta đều biết về ServerlessFramework và Lambda nhưng không phải ai cũng từng thử dùng các service này. Chính vì vậy bài viết của tôi được sắp xếp nhằm giúp người đọc có thể vừa clone repository từ github, vừa có thể đọc code thực tế và chạy ServerlessFramework & Lambda. Trong bài viết cũng có nội dung giải thích cho code, nên tôi nghĩ rằng đây là một bài viết rất phù hợp cho những người lần đầu làm quen với ServerlessFramework. https://github.com/hoshinaoshi/ServerlessSample

 

Tài liệu đọc thêm

PIXTA hiện đã đưa RRRSpec vào môi trường test. Khái quát về RRRSpec và tính hiệu quả của nó, cũng như cấu trúc môi trường và những điều cần chú ý khi ứng dụng RRRSpec vào môi trường test đều được mô tả trong bài viết của anh Yasaichi người phụ trách technical của đội DEV:

Những vấn đề trong việc thiết kế phần mềm, tháng 8/2016.

“Việc test application đang mất quá nhiều thời gian? Tôi đã thấy hiệu quả của việc phân bổ test bằng RRRSpec trong Introduction to Ruby on Rails

 

PIXTA luôn khuyến khích các bạn tìm hiểu kiến thức và thử thách bản thân thông qua các dự án của công ty, cũng như nghiên cứu và nâng cao kỹ năng cá nhân. Bạn có muốn tham gia cùng chúng tôi không?

Latest Post