Life at PIXTA

Recap PIXTA Seminar: Unlocking the Power of Function Calling with Large Language Models

Publish onMay 29, 2024

PIXTA Seminar
PIXTA Seminar với chủ đề về Large Language Models (LLMs), dành riêng cho PIXTA-ers của diễn giả Mai Tiến Khải – Senior ML Engineer tại MeetKai Inc. đã được diễn ra thành công tại PIXTA Vietnam.
PIXTA Seminar on the topic of Large Language Models (LLMs), exclusively for PIXTA-ers, presented by Mai Tiến Khải – Senior ML Engineer at MeetKai Inc., was successfully held at PIXTA Vietnam.
7
Diễn giả của chương trình: Anh Mai Tiến Khải – Senior ML Engineer tại MeetKai Inc.
Diễn giả của chương trình đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc về xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing) trong ngành và chuyên môn sâu về LLMs và thực chiến tại các dự án AI với quy mô toàn cầu. Với kinh nghiệm dày dặn như vậy, anh Khải đã giúp cho những người tham dự seminar có thêm những kiến thức về Function Calling trong Large Language Models liên quan đến kiến trúc, kỹ thuật tích hợp và các ứng dụng thực tế của nó. Việc hiểu rõ về kĩ thuật này sẽ giúp cải thiện quy trình ra quyết định và tối ưu hóa hiệu quả quy trình làm việc trên nhiều ngành khác nhau. Ngoài ra, anh Khải còn trực tiếp demo ứng dụng và cách triển khai thực tế của công nghệ này trong các project.

Speaker of this seminar has over 10 years of experience working in natural language processing (NLP) and deep expertise in LLMs, with hands-on experience in global-scale AI projects. With such extensive experience, Mr. Khải provided attendees with valuable insights into Function Calling in Large Language Models, covering architecture, integration techniques, and practical applications. Understanding this technique helps improve decision-making processes and optimize workflow efficiency across various industries. Additionally, Mr. Khải directly demonstrated the application and practical implementation of this technology in projects.

9
Sự kiện PIXTA Seminar – Unlocking the power of function calling with LLMs
Sau khi tham gia buổi Seminar, Minh Đức – Data Scientist chia sẻ: “Anh Khải là người có chuyên môn sâu về Large Language Models và anh cũng đã làm việc trong những project lớn trên toàn cầu. Vậy nên, được lắng nghe anh chia sẻ cũng như được giải đáp các thắc mắc đã giúp mình tháo gỡ được các khúc mắc đang gặp phải. Điều này giúp mình tự tin hơn khi ứng dụng các công nghệ này vào project đang thực hiện!”
After attending the seminar, Minh Đức, a Data Scientist, shared: “Mr. Khải has deep expertise in Large Language Models and has worked on major global projects. Listening to his insights and having my questions answered helped me resolve the issues I was facing. This has made me more confident in applying these technologies to my current project!”
Người viết/Writer: Chi Phan
    Share this blog to:

Follow us on

facebooklinkedinviblo

    Career Opportunities

    See moreSee more

    Related Post

    See allarrow right