Copyright là gì?

  • Published onMay 17, 2018

Sở hữu bản quyền (copyright) là điều kiện bắt buộc để có thể bán hình ảnh (photo/illustration/footage) trên các website của PIXTA..

Việc bán các hình ảnh không thuộc quyền sở hữu của bạn là vi phạm bản quyền và sẽ bị truy cứu theo pháp luật.

Trong trường hợp những hình ảnh này được mua lại bởi các công ty hoặc nhà thiết kế (designers) thì những thiệt hại phát sinh có thể dẫn đến kiện cáo hoặc yêu cầu bồi thường. Trước khi upload hình ảnh lên PIXTA, xin vui lòng đọc và hiểu rõ Điều khoản sử dụng (Terms of Use). Bạn chỉ được upload và bán những hình ảnh mà bạn sở hữu bản quyền.

Những hình ảnh bị cấm upload lên website của PIXTA

  • Những hình ảnh không phải do chính bạn tự chụp hay tự thiết kế.

* Bao gồm những hình ảnh được phân phối miễn phí trên Internet, những hình ảnh được xuất bản trên tạp chí / sách hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác, hình ảnh mẫu hoặc hình nền đã được cài đặt trong máy tính hoặc những phần mềm khác.

  • Những hình ảnh có độ tương đồng cao với hình ảnh của các tác giả khác, một số trường hợp có thể dẫn đến cáo buộc về sao chép và ăn cắp ý tưởng.
  • Những hình ảnh vi phạm bản quyền sở hữu của người khác.

* Lưu ý:

  • Việc một số hình ảnh hoặc phông chữ miễn phí được phép sử dụng thương mại không có nghĩa là việc phân phối hoặc sao chép chúng dưới dạng ảnh stock cũng được cho phép.
  • Vui lòng không sao chép, mô phỏng hoặc bắt chước bất kỳ hình ảnh nào thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba.

Các câu hỏi thường gặp

  1. Một người bạn đã giúp tôi chụp chân dung của mình. Tôi sở hữu dữ liệu này và người trong ảnh là tôi. Vậy tôi có thể bán bức ảnh này trên PIXTA chứ?
  2. Không. Ngay cả khi bạn sở hữu hình ảnh, bản quyền thuộc về người đã chụp bức chân dung. Bán những hình ảnh mà bạn không sở hữu bản quyền là vi phạm bản quyền, trừ khi bản quyền được chuyển cho bạn. Để chuyển giao bản quyền, cần có hợp đồng bằng văn bản.
  3. Tôi đã tạo một hình ảnh gốc bằng việc sử dụng các phông chữ và hình ảnh miễn phí được phân phối trên Internet. Vì đây là hình ảnh gốc của tôi, tôi có thể bán nó trên website của PIXTA không?
  4. Không. Ngay cả khi bạn sử dụng nội dung miễn phí để tạo hình ảnh của riêng mình, bản quyền của những nội dung miễn phí đó vẫn thuộc về bất kỳ ai đã tạo ra chúng. Trừ khi các bản quyền đó được từ bỏ, nếu không các nội dung miễn phí bao gồm phông chữ và hình ảnh miễn phí hầu như bị cấm bán dưới dạng ảnh stock.

Hãy chắc chắn rằng những nội dung miễn phí có thể được sử dụng cho ảnh stock với mục đích kinh doanh hay không.

Tìm hiểu thêm về Pixta Vietnam

🌐 Website: https://pixta.vn/careers

🏠 Fanpage: https://www.facebook.com/pixtaVN

🔖 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pixta-vietnam/

Latest Post