Blog

Let’s read!

Screenshot 6 19
03Th10

10 DESIGN PATTERNS DEV CẦN BIẾT

Bạn đã bao giờ tưởng tượng ra hệ thống của những doanh nghiệp lớn được thiết kế như thế nào chưa?  Trước khi phát triển các phần mềm lớn, chúng ta cần lựa chọn được kiến trúc.