17Th5

Copyright là gì?

Sở hữu bản quyền (copyright) là điều kiện bắt buộc để có thể bán hình ảnh (photo/illustration/footage) trên các website của PIXTA.. Việc bán các hình ảnh không thuộc quyền sở hữu của bạn là vi phạm bản quyền và sẽ bị truy cứu theo pháp luật. Trong trường hợp những hình ảnh này được […]