1 5
30Th1

Attention (again)!  A long survey 

Born of attention idea Attention could be much older than many data scientists, AI engineers in the world. Till 2020, it was the 55-year-olds algorithm. The original idea of Attention should be credited to Geoffrey Watson and Elizbar Nadaraya. These scientists introduced this algorithm in 1964 when they aimed to solve the problem of Regression: […]

1 N2p26jhiotkwarybdzhhga 1024x466 9
10Th1

TỔNG QUAN THẾ GIỚI LẬP TRÌNH FRONTEND NĂM 2019

Nhìn lại các sự kiện nổi bật, tin tức và xu hướng trong thế giới frontend và phát triển web Năm 2019, thế giới một lần nữa chứng kiến sự phát triển với tốc độ chóng mặt của mảng frontend development, bài viết này sẽ tổng kết tất cả các sự kiện, tin tức và […]

Untitled
02Th12

Dự án “In Codice Ratio”

Tác giả: Marta Romão Với sự cho phép từ Pi School   The Vatican Secret Archive là một kho riêng thuộc quyền sở hữu của Giáo hoàng để bảo tồn tất cả các tài liệu do Tòa Thánh Vatican ban hành. Đây có thể xem như là một trong những kho lưu trữ lịch sử […]