27Th2

Bạn biết gì về Model Release?

  Phần lớn những item (hình ảnh, illustration, video) được upload lên hệ thống của PIXTA có sự xuất hiện hình ảnh của con người. Những người này (model) có thể dễ dàng được nhận ra bởi những người quen biết họ. Khi đó, item cần được đăng tải kèm với model release (một loại […]