Blog

Let’s read!

17Th5

Copyright là gì?

Sở hữu bản quyền (copyright) là điều kiện bắt buộc để có thể bán hình ảnh (photo/illustration/footage) trên các website của PIXTA.. Việc bán các hình ảnh không thuộc quyền sở hữu của bạn là vi phạm.